Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling i beboerforeningen.
Kom og vær med til at styrke Holmstrup.

ONSDAG DEN 9. MARTS KL. 19.00
Hos Aase og Poul Jensen, Holmstrupvej 8.

Dagsorden


1.	Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.	Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3.	Formandens beretning
4.	Fremlæggelse af foreningens regnskab
5.	Fastsættelse af kontingent
6.	På valg
	Bestyrelsen:	Mathilde Kirkeby (genopstiller)
			Zofuz Knudsen (genopstiller)
	Suppleanter:	Henning Jørgensen (genopstiller)
			Ole Pars (genopstiller)
	Revisorer:	Aase Jensen (genopstiller)
			Torben Barrett (genopstiller)
7.	Orientering omkring bevillingen af 200.000 kr 
	til Holmstrup
8.	Orientering omkring bevillingen af 50.000 kr til at lave 
1.	grønt område på DSB's areal ved Asger M. Jensens Plads
9.	Orientering om Byens Hus projektet
10.	Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
	7 dage før)
11.	Eventuelt