Udlejning

Beboerhuset inkl. borde og stole: 100 kr.

Borde og Stole: 100 kr.

Telt 5×8 m. pr. stk: 300 kr.

Spørgsmål ang. udlejning kan stilles til forman Jørgen Heebøll på telefon 65962249, eller mail k.j.heeboell@dlgmail.dk


 

Holmstrup beboerforening råder over:

76 Stole

12 borde (med 8-10 pladser)

2 festtelte