Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Holmstrup Beboerforening onsdag den 9/3 2022.
Hos Aase og Poul Jensen, Holmstrupvej 8.
Vi starter kl. 19.00, hvor foreningen er vært med et let traktement.

Kom og vær med til at styrke Holmstrup.