Henvendelse til kommunen om Den Grønne Ring

Dette er henvendelsen og oplægget til mødet mellem repræsentanter fra Den Grønne Ring og
Søren Windell den 17.11. 2022.
 
Henvendelse fra Den Grønne Ring – Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg
 
Kære Rådmand Søren Windell.  
 
Vi har med stor interesse, men også med tilbageholdt åndedræt, fulgt pressens dækning af Odense kommunes fremtidige planer for vores område her i Odense SV. 

De planer vi læser om virker overvældende og massive for os borgere i Den Grønne Ring. Motorvejsafkørsel, mini-Tietgens By, tre kæmpe transformatorstationer, lyskryds/rundkørsel, højhastighedsbane, mulighed for en ny ringvej, anlæggelse af en svinefabrik ved byskiltet til Ravnebjerg, udvidelsen af motorvejen med det tredje spor, mm. Det er rigtig mange STORE infrastrukturændringer på én gang. Set herfra ”landsbysamfundsniveau” ligner det, at kommunen sigter imod en fremtid for Den Grønne Ring, med en noget kraftigere og forøget udvikling end vi tidligere har set.
For os er det er oplagt at prøve at ”kæmpe imod” eller falde tilbage i ”afmægtighed” med sætninger som ”…det nytter alligevel ikke noget” og ”…vi har alligevel ingen indflydelse” osv.
MEN i Den Grønne Ring har vi gode erfaringer og en lang tradition for et godt samarbejde med både byrådet og administrationen i Odense kommune. 
 
Med mange af de ovenstående sager, har vi allerede været i kontakt og dialog med de relevante dele af administrationen. Men det er oftest sådan at embedsværket er tilbageholdende med informationer, muligvis – og forståeligt nok  – af hensyn til den overordnede planlægning på det politiske plan. Det er netop derfor vi henvender os direkte til dig, med ønsket om at kunne få en samlet dialog om kommunens mange store planer for vort område.
 
Som vi tænker du ved fra vores hyggelige og stemningsfulde forsamlingshusvælgermøde sidste oktober, udarbejdede vi, sammen med MMA byplanarkitekt Knud Aarup Kappel fra KBH, i 2019 en strategiplan for Odense Grønne Ring – byerne: Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg.
https://usercontent.one/wp/holmstrup-fyn.dk/wp-content/uploads/2019/06/F%C3%86RDIG-HELHEDSPLAN.pdf?media=1639833114
 
Det har været en stor glæde for os, at denne plan blev taget vel imod hos kommunen og at den er blevet integreret i kommuneplanen for Odense kommune fra 2020 til 2032. 
Denne vores fælles vision for fremtidens Grønne Ring i Odense kommune, er sammen med de ti fynske kommuners fælles vision for infrastruktur: “Fyn i bevægelse 2017-35” helt afgørende for, hvordan vi ønsker at udviklingen i vores område skal ske. 
Ville det være en mulighed at repræsentanter for Den Grønne Ring kunne mødes med dig, helst så hurtigt som muligt, og få en god og afklarende snak om følgende:

De tre nye transformerstationer med den foreslåede placering på Ruegyden. 

Den nye motorvejsafkørsel fra E20 på Sanderumvej med tilkørsel til Logistikcentret/GASA/Alex Andersen. Samt om hvilke planer Odense kommune har for en tilkørsel til den fremtidige pendlerparkeringsplads ved Holmstrup Station.

Ravnebjerggyden er i den kommunale planlægning tænkt ind som en hovedfærdselsåre i vores område, hvilket vil give en voldsom påvirkning af landsbylivet i og omkring Ravnebjerg. 

Konsekvenser af en eventuel fremtidig Ring 3 og tilkørsel til E-20.

Infrastrukturelle konsekvenser for Den Grønne Ring i forbindelse med Odense byråds planer om at lave et nyt industriområde i Odense V.

I Den Grønne Ring har vi en politisk følgegruppe med seks borgere fra de tre byer: Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg, som meget gerne vil være med i borgerinddragelsen af disse store projekter. 
Vil det være muligt at vi mødes med dig og meget gerne repræsentanter for administrationen også?
 
Vi glæder os meget til at høre tilbage fra dig.
 
De bedste hilsener
På vegne af Den Grønne Ring
Gerda Hansen
Else Mortensen
Marlene Pedersen
Lone Jørgensen
Poul Kirk
Zofuz Knudsen.