Generalforsamling i Holmstrup Beboerforening onsdag den 9/3 2022.Hos Aase og Poul Jensen, Holmstrupvej 8.Vi starter kl. 19.00, hvor foreningen er vært med et let traktement. Kom og vær med til at styrke Holmstrup.