Så blev skurvognen sat tilbage på hjulene igen efter stormen i efteråret væltede den. Hermed er oprydningen efter sommerfesten afsluttet 🙂

Er du/I blandt dem der ikke ønsker at stationen i Holmstrup skal lukkes, kan du/I give jeres mening til kende ved at gå ind på følgende link og lave en digital underskrift mod stationslukninger på Vestfyn: http://www.skrivunder.net/stationslukninger_nej_tak