Naturgas Fyns klagesag er afvist

“Energiklagenævnet har den 17. juni 2013 truffet afgørelse i Naturgas Fyns klagesag over Odense Kommunes godkendelse af fjernvarmeprojekt i Holmstrup. Energiklagenævnet har stadfæstet Odense Kommunes afgørelse og har dermed givet Fjernvarme Fyn medhold i de forudsætninger, Fjernvarme Fyn har lagt til grund for de samfundsøkonomiske beregninger.”

“Afgørelsen betyder, at Fjernvarme Fyn kan komme videre med projektet. Vi har allerede det antal tilmeldinger, der skal til, for at projektet hænger sammen økonomisk. Vi forventer derfor at gå i gang med at lægge fjernvarmerør i jorden i efteråret 2013.”

Se mere om sagen på: http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Privat/Nye%20forsyningsomraader/Holmstrup.aspx

(Ovenstående er direkte fra: http://www.fjernvarmefyn.dk/da/Privat/Nye%20forsyningsomraader/Holmstrup.aspx)