Kære beboere i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg

Kære beboere i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg

 

møde med landsbyerne

 

I 2019 laver Odense kommune en ny byudviklingsstrategiplan for Odense SV. Planen er kommunens vision på, hvordan de forskellige områder i Odense kommune skal udvikle sig og gælder for de næste 12 år.
Borgmester Peter Rahbæk Juel har inviteret Ravnebjerg, Holmstrup og Brændekilde til at komme med inputs til, hvordan fremtiden her på egnen skal se ud. Det er en enestående mulighed for at påvirke udviklingen af erhverv, beboelse og infrastruktur her på vores egn, længe før byrådet sender deres planer ud til høring.

Repræsentanter for de tre landsbyer har besluttet at tage borgmesteren på ordet og iværksat et opløftende og frugtbart samarbejde med kommunen. Formålet med samarbejdet er, at vi skal kunne tale med én ”kraftig og klar røst” i vores samarbejde med Odense Kommune.
De sidste mange år er industrikvarterer og drivhuse rykket tættere på vores landsbyer. Derfor synes vi, at det er meget vigtigt med en tæt kontakt til Kommunen, så vi kan fortælle byrådet, hvordan vi beboere ønsker, at fremtiden skal se ud i vores område.
Det skal ske ved at borgerne i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg afleverer en klar og entydig formuleret vision til Odense Kommune.

Gruppen af repræsentanter for vores tre landsbyer kan se, at der er brug for professionel og faglig sparring i processen med borgerinddragelse omkring kommunens nye byudviklingsstrategiplan.
Derfor har vi fået kontakt til byplanlægningsarkitekt, Knud Aarup Kappel, som vi mødtes med 8. oktober 2018.
Knud arbejder på ”Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering”. Vi var alle begejstrede for hans kompetencer og for hans engagement i vores egn. Knud vil gerne være vores sparringspartner og hjælpe os med at lave en fagligt sammenhængende og menneskevenlig fremtidsvision for egnen hér.

Seks foreninger i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg har, i samarbejde med Knud Aarup Kappel, per 1. november lavet en fælles ansøgning til Odense kommunes bydelspulje. Vi søger om penge til afholdelse af borgermøder, samt til at engagere Knud Aarup Kappel, så samarbejdet ikke kommer til at indebære nogle udgifter fra vores side.
Vi forventer svar fra kommunen omkring 1. marts 2019.

På skitsebasis arbejder vi med følgende tidsskema:

  1. Formøde i Holmstrup den 8. oktober 2018 (Er afholdt)
  2. Aflevering af puljeansøgning den 1. november 2018
  3. Etablering af en lokal arbejdsgruppe februar/marts 2019
  4. Borgermøde – opstart marts 2019
  5. Udvikling af helhedsplan – medio april 2019
  6. Borgermøde, midtvejsmøde – primo maj 2019
  7. Borgermøde – præsentation – medio juni 2019
  8. Helhedsplan – til Odense kommune juli 2019

 

www.holmstrup-fyn.dk samt Brændekildes, Ravnebjergs og Holmstrup-Fyns Facebook-grupper kan man downloade Knud Aage Kappels oplæg til Odense Kommune.

Er der spørgsmål – så kontakt os gerne.

Med venlig hilsen

Ravnebjerg Beboerforening, Marlene Pedersen

Ravnebjerg Forsamlingshus, Ole Knudsen

Brændekilde Forsamlingshus, Hans Jørn Møller

Helleløkkens Grundejerforening, Heidi Nygaard

Grundejerforeningen den nye Helleløkken, Bo Overgård.

Holmstrup Beboerforening, Zofuz Knudsen