Justering af linjeføringen over fyn

Nu har Trafikstyrelsen lavet deres justeringer på linjeføringen af det nye højhastighedsspor. For os her i Holmstrup ser det pragtfuldt ud. Begge forslag ligger nord for motorvejen indtil efter Ravnebjerg. Det kunne se ud til at vi bliver helt fri for at blive påvirket af banen.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/vestfyn/Dokumenter/Documents/Linjef%C3%B8ringsnotat%20VVM%20Vestfyn%20marts%202015.pdf

Herligt, men virkelig synd for den nye Elmelundskov, som bliver gennemskåret af begge forslag.

Vi må se hvad næste skridt bliver.