TILSAGN TIL BYENS HUS PROJEKTET PÅ HOLMSTRUPVEJ 4

For at gennemføre projektet har vi bruge for hjælp fra beboerne.

Især har vi bruge for penge lige nu, da det første trin er i fælleskab at købe Holmstrupvej 4. Målet er at indsamle tilsagn til mindst 400.000 kr. inden den 11. december.
Hvis I har lyst til at være med, og kan tilbyde penge til projektet, venligst download og udfyld skabelonen herunder og underskriv den. Fordi der er tale om køb af en bygning, vil styregruppen kun modtage tilsagn for mindst 1000 kr.

Har man ikke adgang til en printer, kan der hentes et trykt eksemplar af skabelonen ved de to åbent hus arrangementer.
Ellers skal man bare send en email med postadressen til hsv4@j.hallam.dk – så dukker der snart et eksemplar op i postkassen.

Underskrevne skabeloner skal sendes på email til hsv4@j.hallam.dk eller lægges i postkassen på Planteskolevej 24. Fristen er den 11. december kl. 24:00.
Den 13. december mødes projektets styregruppe for at afgøre, om vi har fået tilstrækkelig med tilsagn at gå videre med projektet.
Afgørelsen bliver offentliggjort på hjemmesiden den 13. december på aftenen.

INDKOMNE TILSAGN:
VI HAR NÅET MÅLET!
Det er nu muligt at arbejde videre med projektet – Tusind tak til alle!
Det er stadig muligt at støtte op om projektet, der er fortsat plads til flere anpartshavere.

Hvis vi får min. 400.000 kr. i tilsagn – så:

  • Går vi i gang sammen med advokat og revisor at etablere et anpartsselskab (eller lign.) for ”Byens Hus” med bidragsydere som anpartshavere.
  • I januar måned indkalder vi til et borgermøde, hvor styregruppen sammen med advokaten og revisoren vil svare på spørgsmål fra interesserede.
  • Når anpartsselskabet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen går styregruppen i gang med at søge fonde. Inden den 1. april 2022 er målet at få fondsbevillinger på min. 350.000 kr. til projektet, så anpartsselskabet starter med en egenkapital på min. 750.000 kr.
  • Senest den 31. marts skal målsætningen om en egenkapital på min. 750.000 være tilvejebragt.
  • Den 1. april indledes forhandlinger med sælger om overtagelse af Den Gamle Købmandsgaard på Holmstrupvej 4.

Hvis projektet igangsættes, men ikke kan gennemføres, vil omkostninger til advokat, revisor m.fl. blive fordelt medlem andelshaverne, hvorefter de indskudte penge vil blive betalt tilbage. Forventeligt vil ca. 85–90 procent af de indskudte penge blive tilbagebetalt.

Mange tak fra Byens Hus styregruppe
Zofuz Knudsen, Poul Kirk, Bridget Hallam, John Hallam, Michael Rasmussen, Anne Reimers-Larsen, Mathilde Kirkeby og Henning Jørgensen

Her kan du downloade informationer og oplæg til visionerne for Byens Hus.
Ønsket er at omdanne bygningerne til gavn og glæde for Holmstrup, hele Den Grønne Ring og den vestlige del af Odense.
Brochuren er et ekstrakt af arkitekt MMA Knud Aarup Kappels flotte vision, der blev udarbejdet i efteråret 2021.

Klik hér for at se brochuren.