Kære beboere i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg

Kære beboere i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg   møde med landsbyerne   I 2019 laver Odense kommune en ny byudviklingsstrategiplan for Odense SV. Planen er kommunens vision på, hvordan de forskellige områder i Odense kommune skal udvikle sig og gælder for de næste 12 år. Borgmester Peter Rahbæk Juel har inviteret Ravnebjerg, Holmstrup og Brændekilde til at komme med inputs til, hvordan fremtiden her på egnen skal se ud. Det er en enestående mulighed for at påvirke udviklingen af erhverv, beboelse og infrastruktur her på vores egn, længe før byrådet sender deres planer ud til høring. Repræsentanter for de tre landsbyer har besluttet at tage borgmesteren på ordet og iværksat et opløftende og frugtbart samarbejde med kommunen. Formålet med samarbejdet er, at vi skal kunne tale med én ”kraftig og klar røst” i vores samarbejde med Odense Kommune. De sidste mange år er industrikvarterer og drivhuse rykket tættere på vores landsbyer. Derfor synes vi, at det er meget vigtigt med en tæt kontakt til Kommunen, så vi kan fortælle byrådet, hvordan vi beboere ønsker, at fremtiden skal se ud i vores område. Det skal ske ved at borgerne i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg afleverer en klar og entydig formuleret vision til Odense Kommune. Gruppen af repræsentanter for vores tre landsbyer kan se, at der er brug for professionel og faglig sparring i processen med borgerinddragelse omkring kommunens nye byudviklingsstrategiplan. Derfor har vi fået kontakt til byplanlægningsarkitekt, Knud Aarup Kappel, som vi mødtes med 8. oktober 2018. Knud arbejder på ”Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering”. Vi var alle begejstrede for hans kompetencer og for hans engagement i vores egn. Knud vil gerne være vores sparringspartner og hjælpe os med at lave en fagligt sammenhængende og menneskevenlig fremtidsvision for egnen hér. Seks foreninger i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg har, i samarbejde med Knud Aarup Kappel, per 1. november lavet en fælles ansøgning til Odense kommunes bydelspulje. Vi søger om penge til afholdelse af borgermøder, samt til at engagere Knud Aarup Kappel, så samarbejdet ikke kommer til at indebære nogle udgifter fra vores side. Vi forventer svar fra kommunen omkring 1. marts 2019. På skitsebasis arbejder vi med følgende tidsskema:
  1. Formøde i Holmstrup den 8. oktober 2018 (Er afholdt)
  2. Aflevering af puljeansøgning den 1. november 2018
  3. Etablering af en lokal arbejdsgruppe februar/marts 2019
  4. Borgermøde - opstart marts 2019
  5. Udvikling af helhedsplan - medio april 2019
  6. Borgermøde, midtvejsmøde - primo maj 2019
  7. Borgermøde - præsentation - medio juni 2019
  8. Helhedsplan - til Odense kommune juli 2019
  På www.holmstrup-fyn.dk samt Brændekildes, Ravnebjergs og Holmstrup-Fyns Facebook-grupper kan man downloade Knud Aage Kappels oplæg til Odense Kommune. Er der spørgsmål – så kontakt os gerne. Med venlig hilsen Ravnebjerg Beboerforening, Marlene Pedersen Ravnebjerg Forsamlingshus, Ole Knudsen Brændekilde Forsamlingshus, Hans Jørn Møller Helleløkkens Grundejerforening, Heidi Nygaard Grundejerforeningen den nye Helleløkken, Bo Overgård. Holmstrup Beboerforening, Zofuz Knudsen
Udgivet i Ansøgning til bydelspuljen, Forsiden

Byplanlægningsarkitekt Knud Aarup Kappels oplæg til Odense Kommune

Her kan du læse byplanlægningsarkitekt Knud Aarup Kappels oplæg til Odense Kommunes arbejde med udviklingen af en ny byudviklingsstrategiplan for Odense SV i 2019. Link til Pdf dokumentet logo for de tre byer    
Udgivet i Ansøgning til bydelspuljen, Forsiden

Pressemeddelelse omkring indvielsen af Asger M. Jensens Plads

PRESSEMEDDELELSE Borgmester Peter Rahbæk Juel indvier ny plads ved stationen i Holmstrup

HOLMSTRUP: Den gamle stationsplads i Holmstrup skifter den 15. august navn til ”Asger M. Jensens Plads” efter byens driftige planteskoleavler, der for alvor satte byen på landkortet. Navneændringen er et led i byens bestræbelser på at skabe en hyggelig plads i hjertet af Holmstrup. Men byens borgere ser også navneskiftet som en mulighed for at sætte fokus på stationens potentiale som pendlerstation med langt flere togafgange til og fra Odense i fremtiden.   I starten af 1900-tallet blev der bygget en stationsbygning, der efter flere udvidelser endte med at blive Fyns næststørste i 1940´erne og 1950´erne med 17 ansatte. Stationen var på denne tid lidt større end stationen i Svendborg. En af de største årsager til at Holmstrup kunne huse en så stor station, var Asger M. Jensens Planteskole, som var en stor eksportør af planter til hele Europa. Asger M. Jensens planteskole var op gennem 30´erne og 40´erne Nordeuropas største med sine knap 300 tønder land store produktionsareal. Planteskolen havde høje ambitioner - man skulle kunne købe alt hos Asger M. Jensen! På markerne ved Holmstrup blev blandt andet produceret en stor mængde særlige rosenarter, åkander og mange forskellige arter af Taks og Thuja. På den gamle planteskole blev der fremavlet en unik Thuja-sort, som i dag er kendt i hele verden. Sortens latinske navn er: Holmstrupii – opkaldt efter Holmstrup. På dansk kaldes den for Thuja Holmstrup. Planteskolen 1961

Planteskolen, 1961

I 2017 kom Holmstrup igen på verdenskortet, da honningen fra kollektivet Solens Hjerte i Holmstrup for anden gang i træk kåret til verdens bedste honning ved biavlernes verdenskongres Apimondia i Istanbul, hvor over 10.000 biavlere mødtes til verdenskongres.  Honningen fra Holmstrup blev kåret som verdens bedste ud af over 500 deltagende honninger. Holmstrup er nu kendt ude i den store verden, og i den fremtidige strategiplan for den kollektive trafik på Fyn: ”Fyn i bevægelse” spiller Holmstrup station igen en nøglerolle med bl.a. en ny motorvejsafkørsel til en mulig udviklingsterminal med flere hundrede p-pladser ved Holmstrup station. Den gamle DSB-grund kan i fremtiden rumme flere hundrede biler, som kan sikre en smidig adgang for pendlere til Odense og til resten af Danmark. Planen foreslår også en ny S-tog-linje fra henholdsvis Kolding og Fredericia til Odense med halvtimes drift. Endeligt omtales by-regionale cykelruter, som også kan få en afstikker til den mulige udviklingsterminal ved Holmstrup station. -Med indvielsen af "Asger M. Jensens plads” vil byens borgere gøre borgmesteren opmærksom på stationens potentiale i fremtidens trafikplanlægning og står det til de lokale i Holmstrup, skal der i fremtiden stoppe langt flere tog netop her, siger Zofuz Knudsen, formand for Holmstrup beboerforening.   -Vi har længe ønsket at skabe et hyggeligt byrum med et miljø, der inviterer borgere og gæster i byen til samvær og hygge. Vi er glade for, at borgmester Peter Rahbæk Juel har takket ja til at deltage i indvielsesceremonien og være med til at hylde den lokale historie, som man kan møde alle vegne her i Holmstrup” siger Zofuz Knudsen og fortsætter ”Indvielsesceremonien den 15.8. kl 15.30 ved stationen i Holmstrup er åben for alle og beboerforeningen glæder sig til, sammen med borgmesteren, at lade fortiden møde nutiden ved indvielsen af Asger M. Jensens Plads.   Yderligere info: Holmstrup Beboerforening Kontaktperson: Zofuz Knudsen: Mail: zofuz1@gmail.com  eller mobil: 26 22 32 78 Vedhæftet:
  1. Historien om Holmstrup og Asger M. Jensen
  2. Holmstrup på det fynske landkort – side 48 fra ”Fyn i bevægelse”
Se endvidere: linket: Fyn i bevægelse – Infrastrukturstrategi Fyn 2017
Udgivet i Forsiden